FANDOM


Yagdo Rigora
Yagdo Rigora
Thư Viện Ảnh

Yagdo Rigora (ャグド•リゴォラYagudo Rigōra) là một trong những phép thuật của Thập Bát Chiến Thần Thuật Yakuma, là mười tám loại phép thuật nguy hiểm lưu truyền qua tộc Yakuma đã tuyệt chủng.

Miêu tả

Yagdo Rigora

Minerva sử dụng Yagdo Rigora

Để đúc phép thuật này, người dùng di chuyển cánh tay của họ chuyển động tròn trong khi niệm một câu thần chú, sau đó họ dang tay của họ rộng ra và triệu hồi một hòn đá, giống như thần nộm với thiết kế phức tạp trên cơ thể của nó, sau đó tạo thành một vụ nổ ánh sáng tàn phá bất cứ điều gì có thể nằm ở xunh quanh đó. Phép thuật này cũng có thể được sử dụng kết hợp với Phép Thuật Không Gian.Lời chú

Nehl Wilg Mion
Dels Ercantias
Yagdo Rigora!!!!

ネェル・ウィルヴ・ミオン
デルス・エルカンティアス
ャグド・リゴォラ!!!!

Nēru Wirugu Mion
Derusu Erukantiasu
Yagudo Rigōra!!!!

Người sử dụng