FANDOM


Yagdo Rigora
Yagdo Rigora
Thư Viện Ảnh

Yagdo Rigora (ャグド•リゴォラYagudo Rigōra) là một trong Thập Bát Chiến Thần Thuật Yakuma, là mười tám loại phép thuật nguy hiểm lưu truyền qua tộc Yakuma đã tuyệt chủng, cho phép người dùng triệu hồi một trong Thập Bát Chiến Thần Yakuma, Yagdo Rigora.

Miêu tả

Yagdo Rigora

Minerva sử dụng Yagdo Rigora

Để kích hoạt phép thuật này, người dùng di chuyển cánh tay của họ chuyển động tròn trong khi niệm một câu thần chú, sau đó họ dang tay của họ rộng ra và triệu hồi một trong Thập Bát Chiến Thần Yakuma, Yagdo Rigora, có ngoại hình giống như một người khổng lồ với thiết kế phức tạp trên cơ thể, sau đó tạo thành một vụ nổ ánh sáng tàn phá bất cứ điều gì có thể nằm ở xunh quanh đó. Phép thuật này cũng có thể được sử dụng kết hợp với Lãnh Thổ.


Lời chú

Nehl Wilg Mion
Dels Ercantias
Yagdo Rigora!!!!

ネェル・ウィルヴ・ミオン
デルス・エルカンティアス
ャグド・リゴォラ!!!!

Nēru Wirugu Mion
Derusu Erukantiasu
Yagudo Rigōra!!!!

Người sử dụng