FANDOM


Requipp
Trang Bị
Thư Viện Ảnh

Trang Bị (換装魔法 Kansō Mahō, Requip) là một loại phép thuật không gian, liên quan đến việc triệu hồi nhiều loại vũ khí, thiết bị.


Miêu tả

Erza's Requip Net

Màn hình cảm ứng của Erza

Đây là một loại phép thuật cho phép một pháp sư có thể lưu giữ đồ vật trong một không gian phép thuật, người dùng có thể gọi và triệu hồi chúng ra những lúc cần thiết, ngay cả lúc chiến đấu. Phép thuật này có thể được hiển thị như một màn hình cảm ứng, với các thư mục chứa đồ vật bên trong.

Tuy nhiên, kích thước không gian để thể lưu trữ có giới hạn nhất định, tùy theo sức mạnh của mỗi người. Không gian có thể được sử dụng đơn giản như lưu trữ quần áo, vật dụng cá nhân hoặc cho các mục đích chiến đấu như lưu trữ vũ khí, áo giáp. Một số người dùng có khả năng tải trang bị rất nhanh như Erza, cô trang bị vũ khí và áo giáp cực kì nhanh, cô có thể thay đổi liên tục vũ khí và áo giáp trong trận chiến mà không có dấu hiệu mệt mỏi.

Phép thuật này có một số hình thức, cho phép lưu trữ một số đồ vật đặc trưng, như Erza chuyên dùng phép thuật này để lưu trữ áo giáp và vũ khí nên hình thức của cô được gọi là Chiến Sĩ.

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.