FANDOM


Magnolia Town
Trị Trấn Magnolia
Kanji

マグノリア タウン

Rōmaji

Magunoria Taun

Thư Viện Ảnh


Trị Trấn Magnolia (マグノリア タウン Magunoria Taun, Magnolia Town) là một thành phố lớn trong Vương quốc Fiore. Đây là nơi bắt đầu mọi câu chuyện về thành lập Hội Fairy Tail.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.