FANDOM


Lucy Aquarius form blue
Tinh Phục
Thư Viện Ảnh

Tinh Phục (星霊衣,スタードレス, Suta Doresu, Star Dress) là một hình thức của Tinh Linh Thuật.
Miêu tả

Đây là một trong những hình thức của Tinh Linh Thuật, được biết như là năng lực cấp cao. Người sử dụng kết hợp sức mạnh của Tinh Linh vào cơ thể của họ bằng cách sử dụng Chìa Khóa tương ứng với Tinh Linh. Sức mạnh thể hiện ở hình thức thay đổi trang phục (tương tự như Trang Bị)

Trong trường hợp này, mỗi hình thức trang phục tượng trưng cho một Tinh Linh và cấp cho người dùng năng lực của Tinh Linh đó. Ngoài ra, người sử dụng, bằng cách áp dụng các quyền hạn và sự xuất hiện của Tinh Linh mà họ lựa chọn, cũng thông qua một phần quyền hạn của mình, có thể sử dụng phép thuật của họ. Áp dụng quyền lực này, không chỉ giới hạn vào Tinh Linh, mà cũng bao gồm sức mạng bản thân của họ, trong đó cho phép người dùng sử dụng các phép thuật của riêng mình mà có thể đòi hỏi nhiều hơn do số pháp lực lớn cần để thực hiện.

Người sử dụng cũng có thể sử dụng hình thức này mà không cần dùng tới chìa khóa tinh linh, tựa như Lucy cô đã có thể sử dụng hình thức Tinh Phục của Aquarius mặc dù chìa khóa đã bị phá hủy.

Người sử dụng

Hình thức

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.