FANDOM


Lucy with Celestial Spirits
Tinh Linh
Thư Viện Ảnh

Tinh Linh (星霊Seirei, Celestial Spirits) là những sinh vật phép thuật từ từ thế giới khác – Thế Giới Tinh Linh. Một số pháp sư, gọi là Tinh Linh Pháp Sư do năng lực của họ, có thể triệu hồi Tinh Linh bằng cách mở cổng của một Tinh Linh thông qua việc sử dụng các chìa khóa tương ứng với một Tinh Linh.

Các chìa khóa được phân thành hai loại: chìa khóa bạc và vàng, chìa khóa bạc rất phổ biến trong khi chìa khóa vàng thì lại cực kỳ hiếm (chỉ có 12 chìa khóa vàng). Tất cả Tinh Linh đều được đặt tên theo từng một chòm sao thiên văn khác nhau. Trong số mười hai chìa khóa vàng, mười chìa khóa được sở hữu bởi Lucy Heartfilia và hai chìa khóa còn lại thuộc sở hữu của Yukino Agria và cũng là người nắm giữ chìa khóa thứ 13 của cung hoàng đạo.


Giao ước và Quy tắc

Khi một pháp sư Tinh Linh nhận được một chìa khóa tinh linh, họ phải thiết lập một thỏa thuận với tinh linh tương ứng. Thỏa thuận này bao gồm hỏi tinh linh, ngày nó có thể được triệu tập bởi chủ của mình. Thỏa thuận đơn giản này dẫn đến một mối tận tâm giữa tinh linh và người triệu hồi. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như trong trận chiến, một tinh linh được triệu tập lần đầu tiên, việc tạo ra một hợp đồng có thể được thực hiện sau đó. Kế ước thỏa thuận có thể bị phá hủy nếu pháp sư Tinh Linh tự mình giải phóng tinh linh của họ, bị bắt giữ hoặc chết đi.Và tinh linh phải trở về tinh linh giới,chờ chủ nhân mới xuất hiện.

Khi một pháp sư Tinh Linh triệu hồi Tinh Linh, nó sẽ xuất một cánh cửa nối liền với thế giới Tinh Linh và Tinh Linh sẽ bước ra từ cánh cổng đó. Khi cánh cổng được đóng lại, nó được yêu cầu cả người triệu tập và Tinh Linh đồng ý, thì cánh cổng sẽ đóng lại và Tinh Linh sẽ trở về thế giới của mình. Tuy nhiên, một số pháp sư mạnh có thể buộc Tinh Linh quay về mà không cần Tinh Linh đồng ý. Pháp Sư Tinh Linh đủ sức mạnh họ có thể triệu hồi hai hay nhiều Tinh Linh khác cùng một lúc, điều này rất có lợi trong chiến đấu.Nếu 1 trong 12 cung hoàng đạo thì sẽ mạnh hơn các chìa khóa bạc.

Tinh Linh cũng phải tuân theo quy tắc nhất định được thực thi bởi vua Tinh Linh . Các quy tắc duy nhất đã được giới thiệu trong Fairy Tail cho đến nay là một Tinh Linh trực tiếp hoặc gián tiếp giết chủ của mình theo bất kỳ trường hợp nào, thì sẽ phải ở thế giới con người mãi mãi. Tinh Linh cũng có thể tự mở cổng của mình đến thế giới con người, nhưng việc này tiêu tốn năng lương của Tinh Linh đó. Ví dụ, Loke triệu hồi mình hầu hết thời gian mà không cần Lucy Heartfilia; Virgo cũng đã triệu tập chính mình thời điểm khác nhau, ngoài ra còn: Gemini, Aquarius, Taurus, Horologium, Capricorn. Ngoài ra, một Tinh Linh có thể phát triển mạnh mẽ hơn nếu chủ của họ có năng lượng phép thuật mạnh mẽ.

Tinh Linh được biết

Tinh linh vương Cung Hoàng Đạo Khác


Cung Hoàng Đạo khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.