FANDOM


Kagura's Gravity Magic
Thay Đổi Trọng Lực
Thư Viện Ảnh

Thay Đổi Trọng Lực (重力変化 Jūryoku Henka, Gravity Change) là loại phép thuật như tên cho thấy, cho phép người sử dụng thay đổi trọng lực của một vật thể, một người nào đó hay chính bản thân người dùng.

Miêu tả

Người dùng có thể thay đổi trọng lực của mục tiêu, tạo ra lực hút, tăng hay giảm đi sức trọng lượng của mục tiêu, khiến cho chúng không có khả năng di chuyển, bay lên hoặc bị đè xuống. Người sử dụng cũng có thể thay đổi trọng lượng cơ thể họ tạm thời, như Risley Law đã có thể làm thân hình cô trở nên thon thả.

Người sử dụng