FANDOM


Sea Empress Armor
Áo Giáp Nữ Hoàng Biển
Thư Viện Ảnh


Thủy Vương Giáp (海王の鎧 Kaiō no Yoroi, Sea Empress Armor) là một trong những bộ chiến giáp của Erza Scarlet.


Tính năng đặc biệt

Kháng nước: Theo Lisanna Strauss, áo giáp này làm vô hiệu các cuộc tấn công bằng nước. Nó đã chứng minh để có thể chịu được và phản ánh các đòn tấn công phép thuật nước của Juvia Lockser.

Thủy Thuật: Khi mặc áo giáp này, Erza có khả năng sử dụng phép thuật nước, cô dùng thanh kiếm của mình để giải phóng những đòn tấn công bằng ma thuật nước.


Chú thuật

Trang thiết bị

Pha Lê Kiếm: Thanh kiếm đã trưng bày khả năng cắt giảm và phản lại phép thuật nước, như được thấy khi Erza sử dụng thanh kiếm để phản lại đòn Water Slicer của Juvia, nó cũng có khả năng giải phóng những đòn tấn công phép thuật bằng nước.

Ngoài ra bộ giáp này cũng được sử dụng chung với các loại vũ khí khác, như khi Erza mặc áo giáp này bảo vệ bản thân từ đòn tấn công của thủy quái và dùng Lôi Thương tấn công và tiêu diệt nó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.