FANDOM


Spriggan 12
Thập Nhị Thuẫn
Kanji

スプリガン12

Rōmaji

Supurigan Tuerubu

Thư viện ảnh

Thập Nhị Thuẫn (スプリガン12 Supurigan Tuerubu, Spriggan 12) là một đơn vị tinh nhuệ phục vụ dưới trướng Hoàng đế Spriggan (hoàng đế của Đế quốc Alvarez) họ được biết như những “Lá chắn” của hoàng đế.

Tổng quan

Theo Hyberion, các thành viên của Thập Nhị Thuẫn (với tên gọi "lá chắn") là những pháp sư cực kỳ mạnh mẽ và có ma thuật rất cao, và đẳng cấp của họ cùng một một đẳng cấp như God Serena: Pháp sư mạnh nhất từ Ishgar.

Thập Nhị Thuẫn cũng là người làm bất cứ điều gì và đi lang thang, như khi Zeref hỏi thành viên Invel để triệu tập mười một thành viên khác, ông lưu ý rằng đó là một nhiệm vụ như thế sẽ vô cùng khó khăn. Một số người cũng hoạt động độc lập với mong muốn Zeref và hành động theo cách riêng của họ, như Zeref nói rằng cuộc xâm lược của Alvarez với Ishgar trong năm X781 là do một số thành viên của Thập Nhị Thuẫn không tuân theo mệnh lệnh của mình.

Thành viên

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.