FANDOM


Dimaria the God of Time
Thần Hồn
Thư Viện Ảnh

Thần Hồn (ゴッドソウルGoddo Soru, God Soul) là một hình thức của thuật Chiếm Hữu.
Miêu tả

Đây là hình thức đặc biệt của Chiếm Hữu cho phép người dùng hấp thụ sức mạnh của một vị Thần, sau đó người có thể sử dụng sức mạnh của Thần. Hình thức này cho phép người dùng thay đổi hoàn toàn diện mạo của họ thành một vị thần, không giống như bình thường nó cho phép vị Thần đó kết hợp và sống trong cơ thể của người sử dụng.

Người sử dụng

Hình thức

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.