FANDOM


Stone Eyes
Thạch Nhãn
Thư Viện Ảnh


Thạch Nhãn (石化眼 Sutōn Aisu, Stone Eye) là một loại ma thuật sử dụng mắt của mình để biến người khác thành đá.


Miêu tả

Ma thuật này cho phép người sử dụng biến bất cứ ai nhìn thẳng vào mắt của mình thành đá. Theo thời gian, những người đã bị biến thành đá sẽ biến thành tro bụi. Tuy nhiên, ma thuật này sẽ không làm việc hết công suất của nó, nếu nạn nhân có một con mắt giả, chẳng hạn như Erza Scarlet; ma thuật này chỉ có một nữa hiệu lực đối với cô, cô có thể dễ thoát ra khỏi tình trạng bị hóa đá. Ma thuật này cũng không có hiệu lực với những người đeo kính.

Ma thuật này có hiệu lực ở khoảng cách gần, do đó người dùng luôn đeo kinh để tránh tác dụng lên người khác khi ở gần mình. Cách duy nhất cứu những người bị hóa thành đá trở lại bình thường là đánh bại người sử dụng ma thuật này.

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.