FANDOM


Là một trong 12 tinh linh Hoàng Đạo

Là tinh linh Hoàng Đạo thứ 3 Lucy nhận được sau Aquarius cà Cancer

Anh có vẻ bề ngoài là một con nhân ngưu với bắp cuồng cuộn với chiếc rìu lớn để sau lưng

Anh thường tỏ ra biến thái khi được Lucy triệu hồi trong mọi hoàng cảnh nào(nhungw trong xác tình thế nguy cấp anh chiến đấu rất dữ dội và nghiêm túc)

Anh là mọt timh linh trung thành và thề bằng bất cứ mọi giá sẽ bảo vệ cho Lucy an toàn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.