FANDOM


Macao Purple Flare
Tử Hỏa
Thư Viện Ảnh


Tử Hỏa (紫の炎, Pāpuru Furea, Purple Flare) là một biến thể của Hỏa Thuật, cho phép người dùng tạo ra và sử dụng lửa có màu tím.

Miêu tả

Đây là một biến thể của Hỏa Thuật cho phép người dùng tạo ra một ngọn lửa màu tím đặc biệt, nó có tính chất rắn và rất dính, một ngọn lửa mà không thể bị dập tắt bởi gió và nước. Đây là loại lửa có thể có những ảnh hưởng từ một cuộc tấn công rắn, chứ không như bằng không khí giống như bình thường lửa. Người dùng có thể tạo ra kiểu hình này của lửa thông qua các bộ phận khác nhau của cơ thể của họ, chẳng hạn như cánh tay của họ. Lửa này có thể được sử dụng trong nhiều cách như tấn công hay trói buộc, Macao đã có thể tạo ra hàng chục cái bẫy để bắt thành viên hội Phantom Lord.

Người sử dụng

Chú thuật

Macao Conbolt Romeo Conbolt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.