FANDOM


Memory-Make
Tạo Hình Kí Ức
Thư Viện Ảnh


Tạo Hình Kí Ức (記憶造形 Memorī Meiku, Memory-Make) là một loại của Phép Thuật Tạo Hình, liên quan đến việc vận dụng kí ức để tạo ra các vật thể hay phép thuật theo ý muốn.


Miêu tả

Một phép thuật cấp cho người đúc khả năng thao tác kỷ niệm. Nó cũng cung cấp cho người dùng một bộ nhớ tuyệt vời, có khả năng ghi nhớ nhịp tim đập, tiếng bước chân của đối thủ và phép thuật. Người đúc phép thuật này cũng có thể tạo ra "kỷ niệm" của bản thân mà tương tự như hình ảnh ba chiều. Nó cũng cho phép người sử dụng tạo ra những phép thuật mới bằng cách kết hợp các phép thuật từ người khác mà người sử dụng đã ghi nhớ trước đó. Hơn nữa, người dùng có thể vô hiệu phép thuật được sử dụng bởi các đối thủ, mà người dùng cũng đã thuộc lòng trước đó.

Không giống như Tạo Hình Băng hoặc Tạo Hình Gỗ, người dùng không cần phải đặt tay của họ vào vị trí phức tạp, mà chỉ đặt ngón tay của họ trên đầu của người đúc phép, như là một điểm tập trung và một chuỗi các ký ức có thể được nhìn thấy rõ ràng. Theo Mavis Vermilion, phép thuật này là một loại chú thuật cổ.

Người sử dụng

Chú thuật

Rufus Lore