FANDOM


Đây là loại sm mà bất cứ nhân vật nào trong Fairy Tail cũng phải có, vì nếu ko có thì chắc Natsu đã ngỏm từ đời nào. Loại sức mạnh này được tác giả lạm dụng thái quá đến nỗi chỉ cần xem là biết Nát cu và đồng bọn sẽ thắng cho dù có bị áp đạo. Đây là loại sức mạnh rất thích hợp để chúng ta, bản thân người đọc có thêm niềm tin vào cuộc sống. 

VÌ VẬY HÃY MẠNH MẼ LÊN!