FANDOM


Flame God Slayer Magic
Sát Thần Thuật
Thư Viện Ảnh


Sát Thần Thuật (滅神魔法 Metsujin Mahō, Gods Saylor Magic) là một loại thuật cổ cho phép người dùng có thể chống lại cả một vị thần.

Miêu tả

Nó là một hình thức ma thuật cổ đại cho phép người dùng có thể đạt được khả năng của một vị "Thần", sử dụng một yếu tố cụ thể như kiểu của chúng. Các loại nguyên tố nhất định của Sát Thần Thuật có thể được triệu hồi ra từ cơ thể của người dùng và được sử dụng cho các mục đích khác nhau, chủ yếu là trong chiến đấu. Người ta nói rằng việc sử dụng ban đầu của ma thuật này là để giết "vị thần". Ngoài ra, màu sắc của nguyên tố mỗi Sát Thần Thuật có màu đen, bất kể những gì nó có thể được. Mặc dù không rõ là làm thế nào họ thực sự biết Sát Thần Thuật, trong một dịp Sherria Blendy đã học nó từ một cuốn sách.

Tương tự như Sát Long ThuậtSát Quỷ Thuật, người dùng có thể ăn nguyên tố của mình để hồi phục sức lực và cũng sử dụng nó cho mục đích chiến đấu.

Người sử dụng

Hình thức được biết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.