FANDOM


Silver instantly freezes Natsu
Sát Quỷ Thuật
Thư Viện Ảnh

Sát Quỷ Thuật (滅悪魔法, Metsuaku Mahō, Devil Saylor Magic) là một loại phép thuật cổ cho phép người dùng có thể chống lại và tiêu diệt loài quỷ dữ.


Miêu tả

Hình thức ma thuật này cho phép người sử dụng có khả năng tiêu diệt loài quỷ. Nó cũng cho phép người sử dụng yếu tố ăn của mình để bổ sung sức mạnh và trở nên miễn dịch với hiệu ứng của nó giống như các loại sát thuật. Nó cũng đã được kể Sát Quỷ Thuật là một loại thuật rất hay thay đổi, và rằng việc học nó quá nhanh và việc sử dụng các thuộc tính của nó trong nhanh chóng có tác động xấu đối với người sử dụng, làm cho chúng trở nên khốn khổ với những mảng màu đen lây lan trên toàn bộ cơ thể của họ. Người sử dụng người làm chủ ma thuật này có thể triệu hồi những dấu xăm trên cơ thể theo ý muốn, cho phép họ trở nên miễn dịch (mức độ hạn chế) với tác động của Nguyền Chú, bao gồm cả "Lời nguyền Cuối Cùng" của Mard Geer Tartaros - Memento Mori (Kí Ức Tử Vong), đó là do được sử dụng bởi một con quỷ. Ma thuật này cũng cho phép người sử dụng để có được thông tin về một con quỷ bằng cách chỉ quan sát nó trong một giây.

Người sử dụng

Hình thức được biết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.