FANDOM


Loke's Regulus
Regulus
Thư Viện Ảnh

Regulus (王の光,レグルス, Regurusu) là một biến thể của Phép Thuật Ánh Sáng.


Miêu tả

Regulus là loại ma thuật mà cho phép người sử dụng tạo ra ánh sáng từ cơ thể của họ. Regulus đã chủ yếu được nhìn thấy lần sử dụng để tăng hiệu năng cận chiến của người sử dụng, trao quyền cho các cuộc tấn công vật lý của họ với tính chất hủy diệt của ánh sáng, ánh sáng được tạo ra tương tự như một vết cào sư tử lên con mồi của nó. Ánh sáng có thể cũng được sử dụng trong nhiều cách khác, với người sử dụng có khả năng phát ra những lượng lớn, đủ để chiếu sáng cả một khu vực rộng lớn và định hình, thao tác thành các hình thức khác nhau. Để kích hoạt sức mạnh như vậy, Loke đã bước đầu thể hiện uốn cánh tay phải của mình, với bàn tay nắm chặt chỉ về phía bầu trời, và kết hợp tay phải với trái của mình, trước khi tụng ra "Hỡi Regulus ... Xin hãy cho tôi sức mạnh của người!".

Người sử dụng

Chú thuật

Loke Lucy Heartfilia
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.