FANDOM


Bacchus attacks Elfman
Quyền Thuật
Thư Viện Ảnh


Quyền Thuật (Palm Magic) là một ma thuật bộc phát.


Miêu tả

Một hình thức của ma thuật cho phép người sử dụng tập trung năng lượng phép thuật của mình vào trong lòng bàn tay của mình. Điều này làm tăng đáng kể sức mạnh của các cuộc tấn công người dùng thực hiện với bàn tay, cho phép họ tấn công mục tiêu với một lực lớn thông qua một đòn chặt tay đơn giản. Trong khi ghi nhận là một ma thuật tương đối đơn giản, nó được thể hiện là vô cùng mạnh mẽ và hiệu quả khi được sử dụng bởi một võ sĩ có đẳng cấp cao, như pháp sư cấp S của Hội Quatro Cerberus - Bacchus Groh.

Người sử dụng

Chú thuật & Kĩ năng

Bacchus Groh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.