FANDOM


The villagers become demons
Quỷ
Kanji

悪魔

Rōmaji

Akuma

Thư Viện Ảnh

Quỷ (悪魔Akuma, Demons) là một loài vật ma thuật sinh sống ở trong Trái Đất.


Miêu tả

Sự xuất hiện và khả năng của ác quỷ khác nhau, mặc dù có một số đặc điểm chung mà nhiều người trong số họ có. Những đặc điểm như vậy có thể bao gồm sừng nhọn, tai, móng vuốt, đuôi và cánh như da.

Có một phân loài của quỷ, được gọi là Etherious, đó là những con quỷ được sinh ra từ Quyển Sách của Zeref.

Những loài quỷ và Etherious đều mang bên trong mình quỷ tố hay đúng hơn là tế bào của quỷ; Mirajane Strauss cũng có những hạt quỷ tố này, mà cô giải thích rằng nó được yêu cầu cho việc sử dụng Linh Hồn Quỷ của mình; quỷ tố này cũng được sử dụng bởi các thành viên của Tartaros để biến con người thành những ác quỷ lai, mặc dù các trường hợp thành công chỉ được biết đến là Doriate, Minerva Orland, và cha cô.

Năng lực & Sức Mạnh

Mỗi con quỷ đều có một số ma thuật và khả năng nhất định, tùy theo từng loài. Loài quỷ Etherious được biết đến như thường sử dụng Nguyền Chú hơn là ma thuật.

Biến Hình: những ác quỷ sống trên Đảo Galuna có thể sử dụng ma thuật này và sử dụng nó để biến đổi thành con người.

Bay: Nhiều ác quỷ có cánh và đã chứng tỏ là có khả năng bay với đôi cánh của họ.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.