FANDOM


Dread Spiral
Phong Thuật
Thư Viện Ảnh

Phong Thuật (風の魔法 Kaze no Mahō, Wind Magic) là một dạng biến thể của Phép Thuật Không Khí, một loại phép thuật thuộc các nguyên tố tự nhiên, cho phép người dùng tạo ra và thao tác gió.

Miêu tả

Sự thay đổi này của Phép Thuật Không Khí cho phép người sử dụng tạo ra cũng như thao tác gió xung quanh theo ý thích của họ. Ma thuật gió cấp cho họ sức mạnh tấn công cao, cho phép họ tấn công kẻ thù trong nhiều cách khác nhau: tạo ra cơn gió mạnh để gây thiệt hại cho kẻ thù và thổi chúng bay đi, phòng thủ, các khía cạnh nổi bật nhất của phép thuật này là cung cấp cho người dùng khả năng cắt xé của gió, thể hiện nó ở dạng lưỡi liềm chuyển động nhanh được sử dụng tại trung và dài hạn. Thậm chí tạo thành nhiều cơn bão với quy mô khác nhau.

Phép thuật này dường như đòi hỏi những cử chỉ đặc biệt được thực hiện với một hoặc cả hai tay, tùy thuộc vào sức mạnh của cuộc tấn công và độ dài. Người dùng cũng có khả năng sản các luồng khí mà không cần di chuyển bàn tay của họ. Người dùng có thể sử dụng gió để nâng bản thân mình lên không và bay trên một khoảng cách dài, cũng như để tự bảo vệ mình trong một bộ giáp gió.

Người sử dụng

Chú thuật

Erigor

Pisces

Chrisack

August

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.