FANDOM


Letter Magic
Phép Thuật Văn Tự
Thư Viện Ảnh

Phép Thuật Văn Tự (文字魔法, Moji Maho, Letter Magic) là một loại phép thuật có thể là ngoại phát hay bộc phát , tùy thuộc vào người sử dụng. Nó xoay quanh việc sử dụng các kí tự và chữ viết để thực hiện phép thuật.

Miêu tả

Phép Thuật Văn Tự sử dụng bằng các từ ngữ được viết ra bởi người sử dụng, với các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào loại từng ngôn ngữ, hoặc làm thế nào tạo ra được nó. Ngoài bàn tay, người dùng có thể sử dụng các đối tượng khác để viết ra các kí hình, chữ viết khác nhau. Các chữ có thể được viết trên các bề mặt khác nhau hoặc trong không khí.

Đây là một loại phép thuật cực kì đa dạng và phong phú, bởi có rất nhiều nền văn học trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng rất phức tạp đòi hỏi người dùng phải nhớ rõ các kí tự, nếu viết sai sẽ không có tác dụng hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, có năm loại được biết đến của phép thuật này: Phép Thuật Viết, Kí Hình, Jutsu Shiki, Cổ Tự Bóng TốiKí Hình Phương Đông.

Phân loại

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.