FANDOM


Oración Seis hit by Grand Chariot
Phép Thuật Thiên Thể
Thư Viện Ảnh

Phép Thuật Thiên Thể (天体魔法 Tentai Mahō, Heavenly Body Magic) là một loại ma thuật liên quan đến việc vận dụng các ngôi sao, thiên thể khác nhau.

Miêu tả

Nó là một hình thức mạnh mẽ của ma thuật cho phép người dùng sử dụng các tính chất của nhiều đối tượng thiên văn. Các thuộc tính của ma thuật này chủ yếu dựa vào đối tượng thiên văn như thiên thạch hoặc thao tác của năng lượng của các ngôi sao từ cơ thể của mình. Người dùng có thể tạo ra vụ nổ ánh sáng mạnh hoặc chùm sức tàn phá cao, bằng các thiên thạch hay ánh sáng của ngôi sao. Ánh sáng này không phải là chất duy nhất được sử dụng. Tuy nhiên, người cũng có khả năng sử dụng sức mạnh của lực hấp dẫn đối với các đối thủ, họ có thể tạo ra một lỗ đen hút đối thủ vào và đẩy ra bằng một lỗ trắng.

Meteor v2

Việc sử dụng các phép thuật này, có thể được sử dụng để nâng cao kỹ năng của riêng người dùng cho các mục đích khác nhau, chẳng hạn như phủ kín cơ thể trong phép thuật và di chuyển như một sao băng, làm tăng tốc độ đáng kể.Người sử dụng

Chú thuật

Jellal Fernandes Erza Scarlet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.