FANDOM


Card Magic v1
Phép Thuật Thẻ Bài
Thư Viện Ảnh

Phép Thuật Thẻ Bài (魔法の札, Majikku Kādo, Card Magic) là một phép thuật liên quan đến việc sử dụng các Thẻ Bài để tạo ra các hiệu ứng phép thuật khác nhau.


Miêu tả

Phép Thuật Thẻ Bài là một loại ma thuật xoay quanh việc sử dụng bài phép thuật, có thể sản xuất một loạt các hiệu ứng, chẳng hạn như tạo ra các yếu tố tự nhiên, và thậm chí cả sinh vật sống. Thẻ bài phép thuật có thể được sử dụng để tấn công bằng cách sử dụng các thẻ bài ném chúng vào kẻ thù của họ. Người dùng phép thuật này cũng có thể kết hợp các thẻ bài của họ để tạo ra hiệu ứng đặc biệt. Ngoài chiến đấu, các lá bài còn có những khả năng khác: người sử dụng có thể theo dõi người khác, như khi Cana Alberona đặt nhiều của chúng trên mặt đất để xác định vị trí Mystogan (nhưng không có hiệu lực), thay đổi quần áo, tạo ra các vật thể,vv.

Ngoài ra, các thẻ bài có thể tạo ra các hiệu ứng phép thuật khác nhau, chẳng hạn như Lôi Thuật, Hỏa Thuật hoặc Thủy Thuật, nó sẽ rất linh hoạt, nếu được sử dụng đúng cách. Những thẻ bài này có thể liên kết được với các cá nhân cụ thể, cho phép người sử dụng để có được thông tin về tình trạng và vị trí của họ, cũng như giao tiếp với họ. Người dùng của phép thuật này cũng có khả năng bẫy người khác vào bên trong lá bài của họ, như chứng minh bởi Sho. Tuy nhiên dù bị mắc kẹt trong đó, người bên trong vẫn có thể giao tiếp với những người ở bên ngoài ở một mức độ nào đó, chẳng hạn như khi một người bảo trợ casino đã có thể sử dụng dao cắt dây cho Lucy Heartfilia.

Người sử dụng

Chú thuật

Cana Alberona Sho