FANDOM


Molding Magic
Phép Thuật Tạo Hình
Thư Viện Ảnh


Phép Thuật Tạo Hình (造形魔法 Zōkei Mahō, Molding Magic) là một loại phép thuật đặc biệt, cho phép người dùng tạo ra mọi thứ khuôn mẫu theo ý muốn của họ.


Miêu tả

Phép Thuật Tạo Hình cho phép người sử dụng để tạo ra một vật như khuôn khổ hoặc tạo ra một cái gì đó, bằng cách tập trung năng lượng phép thuật và sự sáng tạo của họ, thành các hình dạng hoặc hình thức khác nhau. Phép Thuật Tạo Hình được miêu tả là sự tự do, đối với mỗi người nó có hình dạng và cách thức riêng, phản ánh cá tính của người sử dụng.

Phép thuật này rất đa dạng và phức tạp, nó có thể sử dụng băng hoặc gỗ để tạo hình ra các đồ vật thậm chí cả những vật thể sống động. Hiện nay, có 4 loại hình đặc trưng được biết đến của phép thuật này là: Tạo Hình Băng, Tạo Hình Gỗ, Tạo Hình Kí Ức, Tạo Hình Thiết, Tạo Hình Thủy.

Phân loại

Người sử dụng