FANDOM


Erza Telekinesis
Phép Thuật Kiếm
Thư Viện Ảnh

Phép Thuật Kiếm (剣の魔法 Ken no Mahō, Sword Magic) là một loại phép thuật ngoại phát, sử dụng những thanh kiếm để thực hiện phép thuật.


Miêu tả

Đây là loại phép thuật xoay quanh việc sử dụng kiếm để thực hiện các cuộc tấn công. Những thanh kiếm đóng vai trò là phương tiện cho người sử dụng thực hiện các cuộc tấn công đặc biệt. Nhiều động thái như vậy được thể hiện khả năng qua kỹ năng kiếm thuật của họ. Một số kỹ thuật trong phép thuật này đi kèm và liên quan đến việc sử dụng các loại phép thuật nguyên tố tự nhiên, như Thủy Thuật hoặc Hỏa Thuật, ngoài ra, Siêu Năng Lực cũng được kết hợp sử dụng thường xuyên; như Erza Scarlet thường điều khiển những thanh kiếm tấn công từ xa. Có nhiều loại vũ khí khác nhau để sử dụng phép thuật này, thông thường nhất là trường kiếm hoặc katana. 

Người sử dụng

Chú thuật

Erza Scarlet Ikagura Yomazu Tinh Linh Vương