FANDOM


Mirror Magic
Phép Thuật Gương
Thư Viện Ảnh

Phép Thuật Gương (鏡魔法Kagami Mahō, Mirror Magic) là một loại phép thuật tạo ra và sử dụng các tính chất của nó.


Miêu tả

Một phép thuật cho phép người dùng triệu hồi và điều khiển tính chất của gương. Số lượng các tấm gương xuất hiện không có một giới hạn và có thể được nối với nhau bởi nhiều tấm lại, do đó tạo ra một đối tượng ba chiều.

Người dùng cũng có khả năng tạo ra nhiều gương riêng biệt để hấp thụ và sau đó phản chiếu lại các cuộc tấn công của đối thủ. Đến nay, nó đã chỉ được nhìn thấy phản ánh các đòn vật lý, do đó không biết là nó có thể phản ánh bất kỳ hình thức tấn công nào khác không. Một ứng dụng khác của ma thuật này là để đánh lừa đối phương. Người sử dụng có thể tạo ra nhiều gương xung quanh mục tiêu, khiến chúng không thể di chuyển.

Người sử dụng

Chú thuật

Sue

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.