FANDOM


Briar's four clones
Phân Thân Thuật
Thư Viện Ảnh

Phân Thân Thuật (分身魔法,Bunshin Maho, Clone Magic) là một loại phép thuật tạo ra bản sao của chính mình.Miêu tả

Clone Magic

Một ma thuật cho phép người sử dụng để làm bản sao của chính họ, mỗi một người được tạo ra sẽ có những tính cách khác nhau thể hiện một cảm xúc khác nhau như: hạnh phúc, phẫn nộ, yêu thương, và nỗi buồn,,, mà họ đang có. Tuy nhiên, những phân thân không phải phụ thuộc liên kết với nhau, như khi một phân thân được bị đánh hạ, những phân thân khác vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.