FANDOM


Freed gets ready to kill Elfman for breaking the rules
Nhãn Thuật
Thư Viện Ảnh


Nhãn Thuật (眼の魔法 Me no Mahō, Eye Magic) là loại hình pháp thuật sử dụng thông qua mắt của người dùng.

Miêu tả

Ma thuật này cho phép người sử dụng để dẫn hoặc lôi kéo mục tiêu của họ với ma thuật thông qua việc sử dụng các cách tiếp xúc trực tiếp với mắt của họ. Tùy thuộc vào ma thuật, người sử dụng có thể tấn công hay tự vệ với con mắt của mình để chiến đấu, để quét các khu vực, hoặc cả hai kết hợp.

Hình thức

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.