FANDOM


Birth of Curses
Nguyền Chú
Thư Viện Ảnh

Nguyền Chú (呪法 Jūhō, Curses)là hình thức chiến đấu chính được sử dụng bởi những con quỷ của Tartaros.Lịch sử

Hàng trăm như năm trước, khi Phép Thuật Đồng Nhất phát triển thành nhiều loại ma thuật khác nhau, tuy nhiên trong đó giai đoạn phát triển và mở rộng, E.N.D phát hiện ra một con đường khác, rằng một sức mạnh khác với phép thuật và do đó tạo ra nguyền chú. Với sức mạnh của nó bắt nguồn từ những cảm xúc tiêu cực được đặt ra bởi con người (như tham lam, đố kỵ và thù hận), nhiều loài Quỷ sử dụng Nguyền Chú gọi nó là sức mạnh tối thượng, đáng chú ý nhất Mard Geer, người nói rằng phép thuật sẽ không có tương lai và Nguyền Chú là sức mạnh cao hơn tất cả.

Tổng quan

Trong khi tương tự như phép thuật trong một số liên quan, Nguyền Chú được cho là sức mạnh dơ bẩn hơn trong tự nhiên (một khái niệm được hỗ trợ bởi thực tế rằng lời nguyền là con đường tắt của những cảm xúc tiêu cực) và được cấp trên trong các vấn đề mà họ, và những người sử dụng chúng , không bị ảnh hưởng bởi Magic-hủy bỏ / vô hiệu hóa đối tượng, chẳng hạn như khuôn mặt. Ngoài ra, giống như Phép Thuật, Nguyền Chú có một loạt rộng các khả năng khác nhau, như Nguyền Chú của Jackal liên quan đến các vụ nổ, Tempester xoay quanh các thảm họa tự nhiên, Franmalth liên quan đến sự hấp thu và ứng dụng những vật mình hấp thụ, Kyoka liên quan đến thay đổi cảm giác, Ezel liên quan đến việc sử dụng vũ khí như một lưỡi kiếm, và Seilah liên quan đến chỉ huy và kiểm soát.

Cách sử dụng

Theo Jackal, Nguyền Chú không nên nhầm lẫn với Phép Thuật và được sử dụng bởi những thành viên của Tartaros, trong đó các loại mà họ sử dụng được coi là tầng cao nhất. Nguyền Chú là sự biểu hiện mạnh mẽ của những cảm xúc tiêu cực của con người.

Phân Loại

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.