FANDOM


Black Arts
Nghệ Thuật Hắc Ám
Thư Viện Ảnh


Nghệ Thuật Hắc Ám (黒魔法 Kuro Mahō; Black Arts) là những loại phép thuật bị cấm bởi tính tàn phá và nguy hiểm của nó.


Miêu tả

Nghệ Thuật Hắc Ám là hình thức của ma thuật có khả năng thao túng cuộc sống. Không biết nhiều về chúng, nhưng người ta nói rằng một người sử dụng nghệ thuật đen có thể mang lại tai họa cho thế giới. Zeref là một bậc thầy nổi tiếng trong việc sử dụng Nghệ Thuật Hắc Ám, thậm chí hắn còn tạo ra thêm nhiều loại hình thức của ma thuật nguy hiểm này. Những phép thuật hắn để lại đã gây ra nhiều thảm họa trên thế giới trong nhiều năm qua.

Những phép thuật được biết

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.