FANDOM


Mest prop
Mest Gryder
Kanji

メスト・グライダー

Rōmaji

Mesuto Guraidā

Biệt danh

Doranbolt (ドランバルト Doranbaruto)

Đặc Điểm
Loài

Người

Giới tính

Male Nam

Màu tóc

Đen

Màu mắt

Xanh ngọc

Thông Tin Nghề Nghiệp
Hội

Fairy Tail symbol Fairy Tail

Hội trước đây

Hội Đồng Phép Thuật

Vị trí hội huy

Vai phải

Nghề nghiệp

Pháp sư

Nghề nghiệp trước đây

Chỉ huy Quân Đoàn Tự Hiệp Sĩ
Tình báo viên của Hội Đồng Phép Thuật

Đội trước đây

Đội Tenrou (gián điệp)
Tự Hiệp Sĩ

Đồng đội trước đây

Wendy Marvell
Lahar

Cơ sở hoạt động

Hội Quán Fairy Tail Đầu Tiên
Era (trước đây)

Thông Tin Cá Nhân
Tình trạng

Còn sống

Sức Mạnh & Năng Lực
Phép thuật

Điều Khiển Ký Ức
Phép Thuật Dịch Chuyển

Xuất Hiện
Xuất hiện manga

Chương 201

Xuất hiện aame

Fairy Tail: Zeref's Awakening

Lồng Tiếng
Lồng tiếng Nhật

Shūhei Sakaguchi

Lồng tiếng Anh

Alex Organ

Thư Viện Ảnh
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.