FANDOM


Memento Mori is cast
Memento Mori
Thư Viện Ảnh


Memento Mori (メメント•モリ) là một Nguyền Chú mà xóa sự tồn tại.


Miêu tả

Memento Mori

Người sử dụng tạo ra một màn sương đen liệt xung quanh mục tiêu mà phong bì cho họ, tạo ra một chùm tối lớn mà đến phía bầu trời. Được biết đến như là Lời nguyền cuối cùng và là "Kí Ức Tử Vong", Lời nguyền này được tạo ra để tiêu diệt kẻ bất tử là Zeref, nạn nhân của lời nguyền này không còn sống họ cũng không được chết, nhưng chỉ đơn giản là xoá hoàn toàn, vĩnh viễn trở thành một thứ chưa từng tồn tại. Ở mức độ nào đó, nó xuất hiện rằng Sát Quỷ Sư có khả năng chống lại các tác động của lời nguyền này.

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.