FANDOM


Projectile Fruit
Mộc Thuật
Thư Viện Ảnh

Mộc Thuật (プラントマジック Puranto Majikku, Plant Magic) là một loại phép thuật liên quan đến việc tạo ra và điều khiển các loài thực vật.

Miêu tả

Đó là một phép thuật cho phép người sử dụng tạo ra hoặc kiểm soát những loài thực vật nhanh chóng phát triển, dùng cho mục đích chiến đấu, phòng thủ hay những mục đích khác. Những loài cây được trồng với các thuộc tính khác nhau có những công dụng khác nhau. Chúng được tăng cường khả năng mà có thể được sử dụng nhiều cách khác nhau trong chiến đấu. Khi thực vật là một yếu tố chính trong phép thuật này, người dùng có thể triệu tập bất cứ loài cây nào; từ những loài dây leo, cây ăn thịt lớn, những bông hoa phun ra phấn độc và thậm chí có thể sử dụng nó như một lá chắn để bảo vệ bản thân của họ bị tấn công.

Người dùng phép thuật này cũng có thể tạo ra những loài cây ăn trái hay rau củ quả, tùy theo đặc tính. Hầu hết các loài thực vật cần hạt giống được tạo ra; để thực hiện những hạt giống. Ngoài ra, mỗi hạt có thể triệu tập nhiều cây trong vòng một vài giây. Tuy nhiên, những người dùng cấp cao có thể sử dụng mà không cần hạt giống.

Người sử dụng

Chú thuật

Droy

Cosmos

Jäger

Beth Vanderwood

Biến thể