FANDOM


Marin's Magic
Luật Không Gian
Thư Viện Ảnh

Luật Không Gian (空間 の 掟 Kūkan no Okite, Rules of the Area) là một loại không gian thuật, cho phép người sử dụng vô hiệu hóa tất cả các loại Phép Thuật Không Gian.

Miêu tả

Ma thuật này cấp cho người dùng khả năng để hủy bỏ ra bất kỳ ma thuật nào liên quan đến không gian, như khi Marin Hollow sử dụng khả năng này ngăn chặn Erza Scarlet Hóa Trang, Lucy Heartfilia triệu hồi Tinh Linh, và phép Dịch Chuyển Tức Thời của Mest Gryder.

Khi sử dụng, nó có tác dụng trong một phạm vi dài, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn của thị trấn Magnolia. Nó cũng có thể được sử dụng để gửi những người khác vào một không gian khác, những người đã vi phạm theo một cách nói thích hợp có tên là "Quy tắc" của người dùng.

Người sử dụng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.