FANDOM


Beast Soul; Beast King
Linh Hồn Quái Thú
Thư Viện Ảnh


Linh Hồn Quái Thú (獣王の魂, Bīsuto Sōru, Beast Soul) là một hình thức đặc biệt của Thuật Chiếm Hữu.


Miêu tả

Beast Arms

Hình thức này cho phép người sử dụng để ghi lại hoặc chiếm lấy hình thức của một con quái vật hay một phần cơ thể của một con quái vật mà họ đã chạm, và sau đó họ có thể triệu hồi nó vào cơ thể của mình hay biến mình thành hình thức quái vật mà đã chiếm lấy. Người ta nói rằng người dùng phải thực sự đánh bại những con quái vật trước khi "lấy" đi hình dạng và năng lực của chúng. Hình thức này được xem như một dạng tiên tiến của Linh Hồn Muôn Thú.

Chiếm lấy toàn bộ từ hình dạng đến sức mạnh của một quái vật là một kĩ năng cấp cao và rất khó làm chủ. Như khi Elfman đã cố chiếm lấy hình thức của “Ma Thú Vương” và biến mình thành nó, nhưng anh đã không thể kiểm soát được lý trí và hành động như một con quái vật tấn công Mirajane và gây ra cái chết cho Lisanna. Phải mất đến hơn 2 năm elfman mới có thể làm chủ được khả năng này.

Người sử dụng

Hình thức

Một phần Toàn bộ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.