FANDOM


Machina Soul
Linh Hồn Máy
Thư Viện Ảnh


Linh Hồn Máy (機械, マキナソウル, Makina Sōru, Machina Soul) là một hình thức của Thuật Chiếm Hữu.


Miêu tả

Đây là hình thức đặc biệt của Chiếm Hữu cho phép người dùng chạm vào các loại máy móc khác nhau, sau đó dùng khả năng của mình ghi lại năng lực của từng loại. Những hình thức này cho phép người sử dụng để biến đổi trang phục của họ thành những trang phục thiết giáp, được trang bị vũ khí hạng nặng.

Người sử dụng

Hình thức

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.