FANDOM


Animal Soul - Harpy
Linh Hồn Động Vật
Thư Viện Ảnh


Linh Hồn Động Vật (アニマルソウル Animaru Sōru, Animal Soul) là một hình thức của Chiếm Hữu.


Miêu tả

Animal Soul

Đây là một trong các hình thức của Chiếm Hữu cho phép người dùng tiếp nhận khả năng và biến thành các loài động vật. Người dùng sử dụng hình thức Chiếm Hữu này có thể biến đổi các bộ phận cơ thể của mình thành cơ thể của những loài động vật mà mình đã ghi lại khi chiếm dụng. Người sử dụng sẽ đạt được những sức mạnh & khả năng của loài vật mình biến thành như bay, gia tăng tốc độ, khứu giác nhạy bén,vv. Họ cũng có thể chọn để chuyển đổi một số bộ phận cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể của họ.


Người sử dụng

Hình thức

Một phần Toàn bộ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.