Wikia Fairy Tail tiếng Việt
Advertisement
Wikia Fairy Tail tiếng Việt
Lamia Scale Profile Pic.png
Lamia Scale
Kanji

蛇姫の鱗ラミアスケイル

Rōmaji

Ramia Sukeiru

Hội trưởng

Ooba Babasaama

Loại hình

Chính hội

Lamia Scale (蛇姫の鱗ラミアスケイル Ramia Sukeiru) là một trong số những chính hội ở Fiore.