FANDOM


Romeo's Rainbow Fire
Lửa Cầu Vồng
Thư Viện Ảnh


Lửa Cầu Vồng (七色の炎, Reinbō Faia, Rainbow Fire) là loại phép thuật tạo ra lửa với nhiều màu sắc khác nhau, mỗi loại lửa sẽ có một đặc tính khác nhau.

Miêu tả

Một biến thể của Hỏa Thuật, trong đó người sử dụng tạo ra lửa với nhiều màu sắc, với mỗi màu sắc có những tác động và tính chất khác nhau. Ví dụ; người dùng có thể tạo ra một ngọn lửa màu xanh dương với tính chất lạnh, ngọn lửa màu vàng có mùi thối, ngọn lửa màu tím có tính chất rắn và có thể dính vào các đối tượng, và rất nhiều ngọn lửa có tính chất khác.

Phép thuật này cũng cho phép người sử dụng kiểm soát những ngọn lửa khác, cho người sử dụng có lợi thế hơn người dùng những ma thuật lửa khác. Tuy nhiên, nếu đối phương có thể làm chủ hoàn toàn ngọn lửa của họ, thì người dùng sẽ không thể điều khiển ngọn lửa của đối phương.

Người sử dụng

Chú thuật

Totomaru Romeo Conbolt
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.