FANDOM


Lightning Flame Dragon Mode v2
Lôi Viêm Long Hình
Thư Viện Ảnh

Hỏa Lôi Long Hình hay được gọi là Lôi Viêm Long Hình (モード雷炎竜 Mōdo Raienryū, Lightning Flame Dragon Mode) là một hình thức khả năng của Hỏa Long Sát Thuật.

Miêu tả

Lôi Viêm Long là một khả năng có thể đạt được bởi một Sát Hỏa Long sau khi họ đã gặp điều kiện nhất định. Sau khi ăn và hấp thụ nguyên tố sấm sét từ một sát long nhân khác họ có thể sử dụng khả năng Hỏa Long Sát Thuật của họ kết hợp với nguyên tố sấm chớp mới hấp thu được. Khả năng này kết hợp các khả năng tấn công và tính chất của cả hai yếu tố, cả lửa và sấm sét để tấn công mục tiêu. Nó cũng được chứng minh là có đặc quyền thâm nhập. Sử dụng khả năng này đã được mô tả là tương tự như khi sử dụng Long Lực. Mặc dù nó là nhất thời, người sử dụng có thể kêu gọi nó khi họ đang ở trong một trạng thái tức giận. Tuy nhiên, khả năng này sẽ đặt một sự căng thẳng và nặng nhọc lên cơ thể của người chưa qua huấn luyện và có thể kiểm soát được, đến mức mà ngay cả một lần sử dụng duy nhất có khả năng tiêu hoan hoàn toàn năng lượng của người sử dụng. Nếu sức mạnh của người dùng tăng lên, họ có thể sử dụng khả năng này dễ dàng hơn với ít căng thẳng hơn.

Người sử dụng

Chú thuật

Cơ bản

Cấp cao

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.