FANDOM


Thunder Dragon's Roar
Lôi Long Sát Thuật
Thư Viện Ảnh

Lôi Long Sát Thuật (Kaminari no Metsuryū Mahō, Lightning Dragon Slayer Magic) là một hình thức của Sát Long Thuật, sử dụng nguyên tố sấm sét.


Miêu tả

Một loại ma thuật mà cho phép người sử dụng kết hợp yếu tố sấm sét vào cơ thể của họ, cho họ khả năng của một con Lôi Long. Người sử dụng có khả năng tạo ra những dòng điện mạnh mẽ từ cơ thể của họ và thao tác nó để tấn công đối thủ của mình. Phép thuật này dường như có một mức cao áp cực kỳ, đặc biệt là phá hoại, và những dòng điện mà họ tạo ra có khả năng làm tê liệt kẻ thù trong giây lát, làm cho người sử dụng dễ dàng chiếm ưu thế trong chiến đấu. Tuy nhiên, quỹ đạo của những tia sét có thể được chuyển hướng bởi các đối tượng kim loại, do đó chuyển hướng các cuộc tấn công. Ban đầu khi kích hoạt phép thuật này, Laxus đã mọc ra răng nanh sắc nhọn và một số lượng vảy lớn trên cánh tay của mình

Lôi Long Sát Thuật là một hình thức của Sát Long Thuật, có khả năng cho phép người sử dụng để hấp thụ nguồn điện bên ngoài để khôi phục lại thể lực và bổ sung dự trữ sức mạnh của họ. Tuy nhiên, họ không thể hấp thu nguồn điện của chính mình.

Người sử dụng

Chú thuật

Cơ bản

Sát Long Bí Thuật