FANDOM


Keyes' image
Keyes
Kanji

キース

Rōmaji

Kīsu

Biệt danh

Hắc giám mục

Đặc điểm
Chủng loài

Quỷ (Etherious)

Giới tính

Male Nam

Thông tin cá nhân
Hội

Tartaros Tartaros

Vị trí hội huy

Ngực phải

Đội tiền nhiệm

Cửu Quỷ Môn

Đồng đội trước đây

Cửu Quỷ Môn

Vị trí hoạt động

Cube

Tình trạng cá nhân
Tình trạng

Đã chết

Nguyền chú
Nguyền chú

Chiêu Hồn

Vũ khí

Gậy

Xuất hiện
Xuất hiện manga

Chương 356

Xuất hiện anime

Tập 234

Người lồng tiếng
Lồng tiếng Nhật

Jouji Nakata

Lồng tiếng Anh

Doug Jackson

Thư viện ảnh

Keyes (キース Kīsu) là một Etherious của Hội Tartaros và là thành viên của Cửu Quỷ Môn.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.