FANDOM


Jutsu Shiki
Jutsu Shiki
Thư Viện Ảnh

Jutsu Shiki (術式 Jutsu Shiki) là một hình thức của Phép Thuật Văn Tự, nó là một thuật liên quan đến việc sử dụng chữ rune để tạo ra những kết giới phòng thủ.

Miêu tả

Jutsu Shiki là một hình thức ma thuật, trong đó người dùng có thể tạo ra những rào cản trong khu vực nhất định, bằng cách sử dụng những chữ phép được viết bằng ngôn ngữ rune. Những người bước vào bên trong rune sẽ bị mắc kẹt và bị buộc phải tuân theo các quy tắc mà người dùng thiết lập trước. Do tính chất của ma thuật này, nó phù hợp để bẫy kẻ thù và phòng thủ hơn là cho chiến đấu trực tiếp. Ngoài ra, nó cũng có một số lượng thời gian đáng kể để thực hiện.

Người sử dụng

Thông tin bên lề

"Jutsu Shiki" (術式) trong tiếng Nhật Bản nghĩa là công thức kỹ thuật.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.