FANDOM


Heine s67
Heine Lunasea
Kanji

ハ イ ネ • ル ナ シ ー

Đặc điểm
Chủng loài

Hắc Kiếm

Giới tính

Female Nữ

Màu tóc

Đen

Màu mắt

Đen

Trạng thái nghề nghiệp
Hội

Vương Quốc Alvarez

Nghề nghiệp

Quân lính

Đội

Đội quân Irene

Đồng đội

Juliet Sun

Vị trí hoạt động

Vương Quốc Alvarez

Thông tin cá nhân
Trạng thái

Đã mất

Phép thuật
Vũ khí

Dải băng

Xuất hiệns
Xuất hiện manga

Chương 484

Heine Lunasea (ハイネ•ルナシーHaine Runashī) là một người lính trong quân đội của Đế quốc Alvarez, và một phần của đội quân Irene, phục vụ cho Irene Belserion. Thực chất Heine là một thanh kiếm được Irene hóa phép thành người.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.