FANDOM


Flame God Slayer Magic
Hỏa Thần Sát Thuật
Thư Viện Ảnh


Hỏa Thần Sát Thuật (火炎の滅神魔法 Kaen no Metsujin Mahō, Flame God Slayer Magic) là một loại phép thuật cổ xưa, một hình thức của Sát Thần Thuật, sử dụng nguyên tố tự nhiên là lửa.

Miêu tả

Hỏa Thần Sát Thuật kết hợp nguyên tố lửa vào cơ thể của người sử dụng, cho phép họ sản xuất ra ngọn lửa màu đen từ bất kỳ phần nào của cơ thể của họ, chủ yếu được sử dụng như một phương tiện để chiến đấu. Các Người sử dụng cũng có thể hấp thụ các nguồn lửa từ bên ngoài để bổ sung sức mạnh của mình và thoát khỏi sự mệt mỏi của bản thân, do đó làm cho họ miễn dịch với những đồn tấn công dựa trên lửa, giống như một Hỏa Long Sát Nhân. Tuy nhiên, một Sát Thần Nhân có thể ăn những ngọn lửa được tạo ra bởi một Sát Long Nhân, với sự đảo ngược bình thường không thể cho biết Sát Long Nhân, ngoại trừ trường hợp đặc biệt.

Ngoài ra, Hỏa Thần không đốt cháy. Thay vào đó, họ đã được mô tả là giống như vũ khí mà phá hủy tất cả mọi thứ trong đường đi của mình.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.