FANDOM


Picto Magic
Họa Thuật
Thư Viện Ảnh


Họa Thuật (絵画魔法 Pikuto Majikku, Pict Magic) là một loại thuật sử dùng những bản vẽ hội họa để thực hiện phép thuật.


Miêu tả

Họa Thuật là một loại ma thuật mà cho phép người dùng sử dụng các bản vẽ và tạo ra những vật mà mình đã vẽ. Đây là ma thuật có thể biến mọi thứ thành sự thật thông qua các đường nét tọa tiết và cũng là loại thuật rất khó khăn trong việc thi triển bởi nó cần sự khéo léo và tài năng trong nghệ thuật hội họa. Họa Thuật cần công cụ nhất định để sử dụng, các công cụ như là một cọ vẽ, sơn, và một tấm vải để vẽ lên. Vải này có thể là cơ thể của người sử dụng, hoặc họ có thể sử dụng giấy để tạo bản vẽ của họ.

Cuối cùng, người dùng có thể kết hợp ma thuật của họ để sử dụng khả năng kết hợp ma thuật, kết hợp bản vẽ của họ, tạo thành một sáng tạo mạnh mẽ hơn bằng cách sử dụng ma thuật của nhiều người.

Người sử dụng

Chú thuật

Reedus Jonah Thành viên của Red Hood
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.