FANDOM


Grimoire Heart Banner
Grimoire Heart
Kanji

悪魔の心臓グリモアハート

Rōmaji

Gurimoa Hāto

Hội trưởng

Hades (đã chết)

Loại hình

Hắc Hội

Grimoire Heart (悪魔の心臓グリモアハート Gurimoa Hāto) là một trong ba Hắc Hội đứng hàng đầu trong Liên minh Balam, cũng như thường được coi là HắcHội mạnh nhất. Bang hội có tên là Trái tim ác quỷ, một thiết bị hữu cơ là nguồn gốc cho sức mạnh to lớn của Hades, được giữ trong tàu bay của bang hội.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.