FANDOM


Grandeeney (グランディーネ Gurandīne) là một con rồng cái. Bà còn biết tới là một Thiên Long và là mẹ nuôi của Wendy
Grandeeneey

Grandeeney

Marvell.

Ngoại Hình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.