FANDOM


Gottfried
Gottfried
Thư Viện Ảnh


Gottfried  (ゴットフリート Gottofurīto) là một câu thần chú phép thuật bị lãng quên từ lâu.


Miêu tả

Theo Hisui, Gottfried là một siêu chú thuật mà bị lãng quên từ lâu. Để kích hoạt câu thần chú này, người đúc câu chú phải quỳ trên mặt đất và giữ tay, trong khi đọc câu thần chú. Trong khi tụng câu chú, một hào quang sẽ bao bọc lấy người sử dụng, sau đó độ sáng sẽ tăng lên, và các ngôi sao sẽ lấp đầy trên trời; khi người đúc hét to tên của thần chú, hào quang sẽ hội tụ trở thành một chùm sang, cùng với các ngôi sao sáng rực, xoáy quanh mục tiêu. Tuy nhiên, nó sẽ gây đau đớn cho người sử dụng. Câu thần chú này đủ mạnh để phá vỡ Celestial Globe.

Lời chú

I ask that the heavens make the stars descend to earth.
Illuminate... by all means... this land... this world... this land!
By your hand, let everything be illuminated.
Twinkling, shooting, falling... Let the stars descend before us!
Gottfried!!!!

Người sử dụng