FANDOM


ArmorDS
Giáp Long Sát Thuật
Thư Viện Ảnh

Giáp Long Sát Thuật (鎧の滅竜魔法 Yoroi no Metsuryū Mahō, Armor Dragon Slayer Magic) là một hình thức của Sát Long Thuật, liên quan đến việc sử dụng các loại áo giáp.


Miêu tả

Giáp Long Sát Thuật là một dạng của Sát Long Thuật cho phép người dùng của nó tạo ra, thao tác và tiêu thụ (giống như các dạng Sát Long Thuật khác), trong trường hợp này là áo giáp. Với ma thuật này, Madmorl này trở nên bền bỉ và cứng rắn để có thể chịu được bất kỳ đòn tấn công nào nhắm vào anh ta trong khi không cảm thấy đau đớn, cũng như có thể vật chất hóa giống như áo giáp như lối đi trên mặt nước.

Người sử dụng

Chú thuật

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.